Skip to main content

Det er summen av menneskene som er Acceptor

Acceptors eiere er statsautoriserte revisorer fra NHH med lang erfaring. Teamet vårt er bygget opp over flere år og består av ansatte med ulik erfaring og bakgrunn slik at vi kan hjelpe kundene våre på best mulig måte.
I Acceptor prioriterer vi kompetanse og trivsel gjennom å støtte hverandre i faglige utfordringer og bry oss om hverandre. Vårt sosiale miljø skaper trygghet som gir personlig og faglig utvikling. Gjennom dette har vi oppnådd lav turnover og en kontinuitet som kommer kundene våre til gode.
Vi forstår deg og kjenner dine utfordringer, og du vet hvem som tar telefonen når du ringer.

Acceptor Revisjon AS

Riar Lien

Roar Lien

Partner / Daglig leder
Statsautorisert revisor / regnskapsfører
roar@acceptor.no
98 20 64 17

Sturle Johnsen

Sturle Johnsen

Partner
Statsautorisert revisor / regnskapsfører
sturle@acceptor.no
98 20 64 11

Kim Thunes

Kim Thunes

Partner
Statsautorisert revisor / regnskapsfører
kim@acceptor.no
95 86 97 03

Bjørn Erik Refsnes

Bjørn Erik Refsnes

Partner
Statsautorisert revisor / regnskapsfører
ber@acceptor.no
99 32 48 28

Hanne Henjum Aspherheim

Hanne Henjum Asperheim

Manager
Statsautorisert revisor
hanne@acceptor.no
40 24 61 13

Mats Storebø

Mats Storebø

Manager
mats@acceptor.no
40 64 89 55

Mathias Næss Sleire

Mathias Næss Sleire

Senior revisormedarbeider
mathias@acceptor.no
48 20 58 87

Fabian Henrik Losvik

Fabian Henrik Losvik

Revisormedarbeider
fabian@acceptor.no
90 40 82 41

Eirik Prestegård Lien

Eirik Prestegård Lien

Trainee
eirik@acceptor.no
46 77 98 18

Sandra Volden Johnsen

Sandra Volden Johnsen

Trainee
sandra@acceptor.no
97 87 37 74

Acceptor Accounting AS

Siri Albertsen

Siri Albertsen

Daglig leder
Statsautorisert regnskapsfører
siri@acceptor.no
93 05 32 21

Linda Kvam Netland

Linda Kvam Netland

Daglig leder
Statsautorisert regnskapsfører
linda@acceptor.no
92 26 14 83

Gudmund Råheim

Gudmund Råheim

Regnskapskonsulent
gudmund@acceptor.no
41 14 50 32

Anne Lene Fantoft

Anne Lene Fantoft

Regnskapskonsulent
anne.lene@acceptor.no
93 25 12 91

Anne Cecilie Hoel Barstad

Anne Cecilie Hoel Barstad

Regnskapskonsulent
anne.cecilie@acceptor.no
41 12 76 27

Astri Gjærde

Astri Gjærde

Regnskapskonsulent
astri@acceptor.no
97 14 38 49

Grethe Giske Åsheim

Grethe Giske Åsheim

Statsautorisert regnskapsfører
grethe@acceptor.no
91 56 72 94

Therese Garshol Iversen

Therese Garshol Iversen

Regnskapskonsulent
therese@acceptor.no
95 17 25 17

Elisabeth Io

Elisabeth Io

Regnskapskonsulent
elisabeth@acceptor.no
97 04 63 23

Kristoffer Vold

Kristoffer Vold

Regnskapskonsulent
kristoffer@acceptor.no
95 78 67 25

Marcus Losnedal

Marcus Losnedal

Regnskapskonsulent
marcus@acceptor.no
95 48 00 88

Torunn Haugsvær

Statsautorisert regnskapsfører
torunn@acceptor.no
97 06 43 68

Eirin Faugstad

Eirin Faugstad

Statsautorisert regnskapsfører
eirin@acceptor.no
45 46 53 76