Skip to main content

Våre eksperter hjelper deg

Lettvint og enkelt for deg

Våre eksperter innen revisjon og regnskap hjelper din bedrift enten du har et udekket personalbehov eller trenger bistand i en ekstraordinær situasjon. Vi kan hjelpe med å løse perioder med kapasitetsutfordringer og bistå med kompetanse i komplekse transaksjoner eller oppgaver. Ta kontakt så løser vi utfordringene sammen – vi skal gjøre det lettvint og enkelt for deg!

Våre tjenester

  • Utleie av controller / regnskapsmedarbeider / økonomisjef
  • Transaksjonsrådgivning ved omorganisering og restruktureringer
  • Rådgiver for ledelse som har behov for en økonomisk sparringspartner
  • Rapportering og analyser
  • Bistand arv og generasjonsskifte
  • Faglig bistand innen skatt og avgift