Skip to main content

Revisor er allmennhetens tillitsperson

Tillit er ingen selvfølge - den må pleies!

Revisor er allmennhetens tillitsperson. Vi skaper tillit til regnskapene, påser at lover etterleves og kontrollerer at viktige rutiner er på plass i virksomhetene. Revisjon bidrar til at interessenter og ledelse gjør innsiktsfulle valg og sikrer et effektivt næringsliv der selskapene er til å stole på.

Acceptors revisorer benytter teknologi i samspill med menneskelige evner til problemløsning. Vi har erfaring med mange IT-systemer og er opptatt av å utnytte disse best mulig for å kunne tilby kostnadseffektive revisjonstjenester innenfor et detaljert regelverk. Ved å være faglig oppdatert og tett på kundene er vi en proaktiv og uavhengig sparringpartner for selskaper som ønsker tillit og positivt omdømme.

Våre tjenester

Vår hovedoppgave er å bekrefte årsregnskap, men også å hjelpe selskaper å navigere i regelverk innen regnskap, skatt, avgift samt andre rettslige spørsmål.

Som revisor ser vi at fremtiden krever mer helhetlig rapportering av selskapers aktiviteter og prestasjoner. Her spiller vi en viktig rolle som pådriver for utvikling, for eksempel innen bærekraft. Acceptor har høy kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift. Vi lytter, utfordrer og fornyer oss i takt med samfunnsutviklingen. Derfor er vi et naturlig valg som din samarbeidspartner

Våre tjenester

Vår hovedoppgave er å bekrefte årsregnskap, men også å hjelpe selskaper å navigere i regelverk innen regnskap, skatt, avgift samt andre rettslige spørsmål.

Som revisor ser vi at fremtiden krever mer helhetlig rapportering av selskapers aktiviteter og prestasjoner. Her spiller vi en viktig rolle som pådriver for utvikling, for eksempel innen bærekraft. Acceptor har høy kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift. Vi lytter, utfordrer og fornyer oss i takt med samfunnsutviklingen. Derfor er vi et naturlig valg som din samarbeidspartner.